Terug naar Over ons

Historie

In 1998 bij het 10-jarig bestaan van de stadwijk Skipsleat in Joure hebben de bewoners van de straat “Warring” een koortje opgericht.
De bedoeling was om zeemansliedjes te gaan zingen. En zie, van het één komt het ander….een shantykoor is geboren.
Het zal duidelijk zijn waar de naam De Warringers betrekking op heeft. (“Warring” is fries voor “gangboor op een skûtsje”).
Inmiddels heeft een aantal verstekelingen zich permanent aan boord gevestigd, dit met goedkeuring van de zittende bemanning.
De manschappen komen inmiddels van Vegelinsoord, Haskerhorne, Oudehaske, Terherne en natuurlijk ook nog uit Joure.
Het geheel bestaat uit 26 actieve bemanningsleden onder de bezielende leiding van Eldert schut.
De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door :
– Henk van der Hoeven        op accordeon
– Henk Ploegstra                       op (electrische) basgitaar
De gezongen zeemansliedjes, ballades en shanties worden vertolkt in het Fries, Nederlands, Engels en Duits.
Hoogtepunten in het bestaan zijn de CD “Maiden Trip”, de festivals, de recordpoging in Thialf en de concerten.
Maar wat echt hoogtepunten vormt zijn de optredens in de bejaarden- en verzorgingshuizen.
Kort gezegd “Als het publiek het waardeert, is het voor ons een hoogtepunt”.
Met de jaarlijkse binnen en buiten festivals (’t Haske en Midstraat) en de concerten (doopsgezinde kerk) drukt het koor een aardige UITgaansstempel op de regio.