Nieuws

SHANTY FESTIVAL – 3 maart 2019 – JOURE
Op 3 maart 2019 staat het koor voor de 19e maal met zijn shanty festival in ’t Haske in Joure.
De organisatie is nog in volle voorbereiding.
Maar zodra meer bekend is, is dat terug te vinden op <FESTIVAL>
Bijzonder is wel te melden dat we in de agenda van 2020 al een uitnodiging hebben kunnen noteren.